Sie sind hier

1. Jugend an Alter – d’Famill an der Gemeng

 • Bildung
 • Kannerbetreiung
 • Famil
 • Jugend
 • Alter
Details

Jugend an Alter – d’Famill an der Gemeng:

 

E Konzept fir eng kannergerecht Gemeng. D’DP setzt sech dofir an fir d’Opstelle vun engem zukunftsorientéierte Konzept fir d’Wuelbefanne vun de Kanner. An Zesummenaarbecht mat den Elteren an dem Léier- a Betreiungspersonal sollen, nieft bestoenden Offeren, weider Aktivitéiten an de Beräicher Sport, Kultur a Fräizäit ugebuede ginn. Am Mëttelpunkt sollen d’Wuelbefannen an d’Entwécklung vun de Kanner stoen, esou wéi Fräizäitofferen, déi et den Elteren erlaben, Zäit mat hire Kanner ze verbréngen.

 

E Jugendgaus fir Biergem a Steebrécken. D’DP as gewëllt, fir d’Uertschafte Biergem a Steebrécken ebenfalls e Jugendhaus nom Modell vu Monnerech ze realiséieren. D’Problem vum Transport an der Distanz wäert domat geléist sinn. Déi zwee Heiser vu Monnerech a Biergem/Steebrécken sollen zesummeschaffen an e Konzept entwéckelen wou nieft der Fräizäitoffer och Déngschter an de Beräicher Schoul, Drogen, Kriminalitéit, Gewalt, Aarbechtslosegkeet, Sexualitéit an Integratioun gefërdert ginn.

 

Revaloriséierung vun der berodender Jugendkommissioun. D’DP ass der Meenung, dass déi bestoend Jugendkommissioun an der Gemeng net genuch zu Rot gezu gëtt. D’DP wäert dofir suergen, dass d’Jugendkommissioun nieft hiren eegenen Initiativen och berodend Meenungen zur Jugendpolitik an der Gemeng kann abréngen.

 

Altersgerecht, thematesch, villfälteg a sécher Kannerspillplazen. D’DP wäert schon existent Spillzonen, falls noutwendeg, nei gestalten an nei Spillplazen a Fräizäitanlagen op zousätzleche Plaze schafen.

Verkéierssécherheet fir Kanner, Jugendlecher a Senioren. D’DP setzt sech dofir ë.a. fir Tempo 30-Zonen a Wunngebidder a fir sécher Vëlosweeër a Schoulweeër an. Och wëlle mer d’Präventioun iwwert déi nei Medie fërderen.

Spillméiglechkeeten a Wunngebidder. D’DP wäert déi geziilt Ëmsetzung vu sougenannte verkéiersberouegte „Spillstroossen“ iwwerpréiwen. Mär wäerten dofir suergen, dass bei neie gréissere Lotissementer scho bei der Planifikatioun kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse virgesi ginn. A bestoende Wunngebidder wëlle mir, wa méiglech, kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse schaafen.

 

Schoulen a Betreiungsplaze kannergerecht gestalten. D’DP wäert drop uecht ginn, dass bei der Sanéierung oder beim Neibau vu Schoulen a Betreiungsplazen ee fir d‘Kanner motivéierend, gesond an altersgerecht Ëmfeld geschaaf gëtt.

 

Viraussetzunge fir digitalen Unterrecht schafen. D’DP velaangt  de beschtméiglechste Kader fir ze léieren. Dozou gehéieren och e modernen Equipement an Informatikmaterial, fir d’Schüler op d’Erausfuerderunge vun haut virzebereeden.

 

Nieft de „Maison relaisen“ d’Crèchen net vernoléissegen. D’Betreiung a Crèchë si meeschtens a privaten Hänn. D’DP wëll  iwwerpréiwen ob d’Crèchen an eisen Uertschafte genuch Capacitéiten hunn a wann net, kommunal Crèchen ubidden.

 

Méi flexibel Ëffnungszäite vun de Betreiungsstrukturen. D’DP setzt sech fir méi flexibel Ëffnungszäite vun de kommunale Betreiungsstrukturen an. D’„Maisons relaisen“ sollen dat ganzt Joer iwwer op hunn a verlängert Ëffnungszäite sollen Eltere mat onreegelméissegen Aarbechtszäiten entgéint kommen.

 

Bau vun engem Seniorenheem mat Fleegestruktur. D’DP fillt sech verpflicht, dass eng Gemeng vun der Gréisst vu Monnerech hire Bierger eng gëeegent Alters- a Pflegestruktur zur Verfügung stellt. E Monnerecher Bierger muss d’Méiglechkeet hunn, bis zu séngem Liewensenn a sénger Gemeng ze wunnen.

 

Elektronesch Affichen a Biergerversammlungen. D’DP wëll an all Uertschaft vun eiser Gemeng eng elektronesch Informatiounstafel opstellen. Fir de Bierger hir Meenung ze héieren, solle regelméisseg iwwert d'Joer verdeelt Biergerversammlungen zu aktuellen Themen organiséiert gin.

2. Mobilitéit a Verkéierssécherheet

 • Verkéierssécherheet
 • Mobilitéit
 • Schülertransport
 • Parksituatioun
Details

Mobilitéit a Verkéierssécherheet

 

D‘Mobilitéit ass am allgemengen ze verbesseren. D'DP ass gewëllt, d'Offer vum ëffentlechen Transport an eiser Gemeng méi effizient ze gestalten. Dofir wäerte mer un éischter Stell eng Neiorganisatioun a Revalorisatioun vum Bustransport ustriewen. Besonnesch d'Afféiere vun engem Transportpass läit eis um Häerz, deen de Bierger vun eiser Gemeng de Gratistransport tëscht de Sektiounen Monnerech, Biergem, Steebrécken a Féiz garantéiert.

 

De Schülertransport muss kannergerecht sinn. D'DP wäert sech dofir asetzen, dass de Schoulbus vun der Monnerecher Gemeng nees nei ageféiert gëtt. Dee Bus steet dann souwuel fir de Schoultransport, wéi och fir paraschoulesch Aktivitéiten zur Verfügung.

 

D‘Mobilité douce ass an alle Beräicher anzeplangen. D'DP wëllt awer och déi kommunal Offer u Vëlosweeër verbesseren. An deem Kontext soll dat bestoend Vëlosweenetz ausgebaut ginn. Virun allem Schoulen a Fräizäitanlagen solle sécher mam Vëlo erreechbar sinn. Bei ëffentlechen Infrastrukturen solle genuch Stellplazen zur Verfügung stoen. An deem Sënn gëllt et awer och d'Mobilité douce bei der Planung vun engem neie PAG resp. PAP'ën ze berücksichtegen.

Och fir d'Ëffentlechkeetsaarbecht zum Thema "Mobilité douce" wäert d'DP sech asetzen; regelméisseg Publikatiounen, eventuell an Zesummenaarbecht mat de Nopeschgemengen, mat aktualiséierte Kaarten vum Vëlosweenetz sinn dobäi onëmgänglech.

 

D’Verkéierssécherheet ass eng Haaptprioritéit. D'Verkéiers-berouegung an eiser Gemeng steet ganz uewen op der Prioritéitelëscht vun der DP Monnerech. Virun allem an der Entrée vun eise véier Uertschaften gëtt dacks vill ze séier gefuer. Mer wëllen dofir versichen, all geféierlech Plazen an eisem Verkéiersnetz ze entschärfen.

 

D'Vitess op den Haaptstroossen muss erofgesaat ginn. Op den Haaptaxe wëlle mer duerch Dialogschëlter an Uweistafelen d‘Vitess reduzéieren an domat virun allem un d'Responsabilitéit vun den Automobilisten appelléieren. Duerch d'Aféierung vu Brems-verkéiersluuchten op nevralgesche Plazen, wéi zum Beispill d' Kräizung zu Biergem, d'Grand-rue Richtung Monnerech a Richtung Féiz, d'Näerzéngerstrooss a Richtung Biergem, d'Lëtzebuergerstrooss a Richtung Giratoire zu Steebrécken ... sollen déi Automobilisten, déi ze séier fueren souwuel sensibiliséiert wéi och gebremst ginn.

 

D’Sécherheet fir Kanner, Cyclisten a Foussgänger erhéijen. D'DP Monnerech wäert sech ausserdeem beméien, déi néideg Moosnamen ze ergräifen, fir grad bei Schoulen, Spillplazen, Betreiungsstrukturen a Fräizäitanlagen d'Sécherheet souwuel vu Foussgänger wéi vu Vëlosfuerer ze garantéieren.

An deem Sënn wäerte mer och dofir suergen, dass a Noerhuelungsgebidder wéi beispillsweis am a ronderëm de Mettendall Fuerverbuetsschëlter kloer opgestalt ginn an onerlaabte Verkéier duerch verstärkt Policekontrollen ënnerbonne gëtt.

 

D'Parksituatioun ass ze verbesseren. D'DP wëll d'Parkregelungen laanscht d'Stroossen iwwerpréiwen a punktuell Verbesserunge virhuele wou et néideg ass. Firmecamionette gehéieren eiser Meenung no net als Dauerparker op ëffentlech Parkplazen respektiv un de Bord vun der Strooss virun eis Haiser.

Op verschiddene Plazen, wéi zum Beispill bei der Schoul a bei der Kierch zu Steebrécken versiche mer duerch eng Parkdauerbegrenzung déi bestoend Problemer ze léisen.

 

E bessert Beliichtungskonzept ausschaffen. D‘DP wëll Foussgängerweeër, Busarrêten an Zebrasträife besser beliichten an doduerch méi sécher maachen. Dat gëllt virun allem am Wanter, wa vill Schüler mueres am Däischteren ënnerwee sinn. D’DP wëll ausserdeem d’Beliichtungskonzept vun der Gemeng op eventuell Liichtverschmotzung iwwerpréiwen, ouni de Sécherheetsaspekt ze vernoléissegen.

 

Méi Policepräsenz a Kontrollen. D‘DP setzt sech dofir an, dass d’Policepräsenz  erhéicht gëtt fir z.B. méi Policepatrullen a Wunnquartieren ze garantéieren.

3. Administratioun a Kommunikatioun

 • Administratioun
 • Kommunikatioun
 • Personalpolitik
 • Polizeireglement
 • Gemengekommissiounen
 • Biergerversammlungen
 • Report-it
Details

Administratioun a Kommunikatioun

 

Eng kohärent Personalpolitik fir eis Gemeng. D’DP Monnerech ass fir eng kohärent Personalpolitik an alle Beräicher vun der Gemeng, mat enger gerechter Opdeelung vun der Aarbecht déi ufällt. Als territorial gréisst Gemeng am Süde vum Land sinn d'Aufgaben, déi sech dem Personal stellen, net ze ënnerschätzen. Dofir wëlle mer den Organigramm vum Gemengepersonal op Grond vu Postebeschreiwungen iwwerschaffen, an iwwerall do upasse wou et noutwendeg ass. Ziil soll et sin esou vill Leit wéi néideg ze beschäftegen, ouni dass dobäi d'Personalkäschten de Budget solle sprengen.

 

Eng Administratioun fir de Bierger. D’DP wäert d’Administratioun vun der Gemeng resolut de Bedierfnisser an de Virstellunge vun den Awunner upassen. Sou sollen d’Ëffnungszäiten vun der Verwaltung mindestens eemol an der Woch bis an d’fréi Owensstonne reechen.

Den Internetzougang zu de kommunalen Déngschter gëtt verbessert a vereinfacht. Den elektronesche Bréifverkéier gëtt verbessert a gefërdert, an awer och konsequent beäntwert. All normale Bréif vun engem Bierger kritt banne 6 Deeg en „Accusé de réception“ mam Hiwäis wou säin Uleies drunn ass a mat der Telefonsnummer vum Beamten, deen domat beschäftegt ass.

 

De Gemengenatelier aus dem Duerfzentrum eraus. DP Monnerech wëll sech bei den Infrastrukture vun der Gemeng dofir asetzen, dass déi aktuell Atelieren mam ganze Fuhrpark, de Maschinnen an de sanitären Ariichtungen aus dem Duerfzentrum eraus kommen. Ee sënnvollt Plangen vun neie Gebeier, déi et erméiglechen den Ufuerderungen un d'Aarbechter gerecht ze ginn, mat deenen néidegen Installatiounen fir d'Personal, den Atelier an alles wat dozou gehéiert, ass batter néideg. Eng Kombinatioun vu Vestiären, Duschen, Openthaltsraum, Atelier, Fuhrpark a Materiallager wier ideal fir een optimalen Oflaf vun den deeglechen Aarbechten.

 

E Bëschkierfecht fir d’Gemeng Monnerech. Et huet sech an de leschte Joeren erwisen, dass d’Anäscherung nom Dout ëmmer méi heefeg gefrot ass. Als Alternativ zu den übleche Kolumbarien bidde mëttlerweil verschidde Gemengen d’Bäisetze vun den Äschen op engem Bëschkierfecht un. D’DP wëll driwwer nodenken, ob d’Uleeë vun engem Bëschkierfecht en eiser Gemeng kéint realiséiert ginn.

 

En neit Polizeireglement fir eis Gemeng. D’DP Monnerech huet mat beim Ausschaffe vun engem neie Polizeireglement gehollef, dat awer leider net méi zur Ofstëmmung am Gemengerot komm ass. Dofir wëlle mer eis asetzen, dass eng definitiv Versioun vun deem Reglement esou séier wéi méiglech dem Gemengerot virgeluecht gëtt. D'Viraarbecht, speziell déi vun engem fréiere Gemengeconseiller vun der aktueller Oppositioun, soll jo net ëmsoss gewiecht sinn.

 

Eis Duerfplaz méi biergerfrëndlech gestalten. D’Duerfplaz am Zentrum vu Monnerech ass ee vollen Erfolleg. Leider muss ee feststellen, dass de Problem vun Duerchzug an engem onangenehme Gefill vu Keelt bis haut net zefriddestellend geléist ass.  Dofir wëlle mer weider no Léisunge siche fir déi Problemer aus der Welt ze schaafen, an domat ereechen, dass eis Bierger et och bei manner guddem Wieder méi laang bei de Manifestatiounen op der Duerfplaz aushalen. Dëst dréit ganz sécher zu engem nach besseren a gesellegen Zesummeliewen op dëser Plaz bäi, an domat och zu enger méi héiger Bedeelegung vun den Awunner.
 

 

Eng substanziell Opwäertung vun de berodende Gemengekommissiounen. D’DP Monnerech wëll eng substanziell Opwäertung vun de berodende Kommissiounen op de Wee bréngen. Esou Kommissioune sinn e wichtegt Element fir de Schäffen- a Gemengerot an enger gutt funktionéierender Demokratie. D'Membere vun de berodende Kommissiounen hu säit éiwegen Zäiten eng gutt a konstruktiv Aarbecht geleescht. Dat soll zu enger méi grousser Wäertschätzung féieren an net zu enger schläichender Ofwäertung. Dofir si mer der Meenung, dass déi eenzel Kommissioune vill méi oft a regelméisseg sollen zesumme kommen fir mat Problemer an Dossierë befaasst ze ginn, zu deenen si dann hir Avisë kënnen ofginn.

 

Biergerversammlungen zur aktueller Gemengepolitik. D’DP wäert a regelméissegen Ofstänn iwwert d'Joer verdeelt Biergerversammlungen organiséieren, wou d’Awunner aus eiser Gemeng iwwer aktuell Themen aus der lokaler Politik informéiert ginn a wou se hir Meenung kënnen abréngen.

 

Elektronesch Affichen an alle Gemengesektiounen. D’DP wäert an alle Gemengesektiounen elektronesch Hiweistafelen opstellen, wou d’Leit niewend dem Manifestatiounskalenner iwwer akut Neierungen an Ännerungen an der Verwaltung an am Verkéier informéiert ginn.

 

"Report-it". D‘DP wëll eng Onlinesoftware zur Verfügung stellen, wou d’Bierger kënne mellen, wann ëffentlech Infrastrukture musse gefléckt oder Plaze musse gebotzt ginn.

4. Energie an Ëmwelt

 • Energie
 • Ëmwelt
 • Offallpolitik
 • Reewaassernotzung
Details

Energie an Ëmwelt

 

Nei Wunngebidder mat neien Energiekonzepter. D’DP setzt sech dofir an, dass grouss Lotissementer an Zukunft en Energiekonzept kréien. Dës Konzepter sollen zesumme vun der Gemeng, dem Promoteur an dem Bauhäer ausgeschafft ginn.

 

D’Kritäre vun enger Klimapaktgemeng solle no Méiglechkeet erfëllt ginn. Monnerech ass zënter 2013 eng Klimapaktgemeng! Dat heescht, dass si sech vis-à-vis vum Staat engagéiert huet fir d'Kritären ze erfëllen, déi do verlaangt ginn. Am Moment erfëllt eis Gemeng ronn 50 % vun deene Kritären, an d’DP ass gewëllt fir sech als Ziil 75 % vun deene Kritären ze fixéieren.

 

Ëffentlech Gebaier energetesch sanéieren an erneierbar Energië fërderen an notzen. D’DP setzt sech fir en Investitiounsprogramm tëschent Staat, Gemeng a Gemengesyndikater an, deen deelweis mat innovative Finanzéierungsmechanisme kann ëmgesat ginn (zum Beispill mat engem Public Private Partnership). Do wou et sënnvoll a finanziell vertrietbar ass, solle kommunal Infrastrukturen energetesch sanéiert ginn.

 

Offallpolitik iwwerdenken. D’Offallpolitik ass e wichtegen Deel vum Ëmweltschutz, fir deen sech d’DP asetzt. Besonnesch am Beräich vun der Offallvermeidung, dem Recyclage an der Kreeslafwirtschaft wëlle mer weider Impulser setzen, an z.B. e Gratis Dëngscht fir d’Eweghuele vum Grobmüll an gréissere Gaardenoofäll aféieren. Dëst soll besonnesch deenen Matbierger entgéintkommen, déi nët selwer an de Recyclingzenter kënne fueren. Desweidere wëll d‘DP d‘Taxe bei der grénger Tonn ofschafen a Primen aféieren fir ökologesch Ëm- oder Neibauten, respektiv beim Uschafe vun neien elektreschen Apparater, déi deenen neisten Ufuerderungen entspriechen.

 

Landwirtschaft a Landschaftsfleeg gehéieren zesummen. Eis multifunktionell Landwirtschaft spillt nach ëmmer eng wichteg Roll an der Landschaftsfleeg. Mär erkennen d’Leeschtung vun eise Baueren un a wëllen hir Aarbecht, am Aklang mat der Natur an der Aartevillfalt, och weider ënnerstëtzen.

 

De Fuerpark ëmrëschten a Luedstatiounen installéieren. D’DP setzt op Elektromobilitéit a wäert den ëffentleche Fuerpark no an no op schuedstoffaarm bzw. elektresch Gefierer ëmrëschten. Zesumme mat private Partner wäerte mir de Reseau vu Luedstatioune fir Elektroautoen nach weider an eiser Gemeng ausbauen.

 

D’Stroossebeliichtung energetesch verbesseren. E groussen Deel vum Stroumverbrauch vun enger Gemeng ass d’Stroossebeliichtung, an dofir wëll d’DP op energieffizient Alternativen zeréckgräifen, wéi zum Beispill de konsequenten Ausbau vun LED-Luuchten.

 

Reewaassernotzung optiméieren. D’Waasserknappheet ass zu Lëtzebuerg zu engem seriöe Problem ginn. Bei der Sanéierung oder dem Neibau vu kommunalen Infrastrukture wëlle mer dofir Reewaassernotzungssystemer aplangen, mat deenen zum Beispill Sanitäranlage kënne waasserspuerend funktionnéieren.

 

Daachkadaster fir optimal Solarenergienotzung. D’DP wäert en Daachkadaster opstellen, deen d’Diecher oplëscht, déi fir d’Solarenergienotzung gëeegent sinn. Mär wäerten awer och analyséieren ob et ëffentlech Fläche ginn, déi och kéinte fir d’Produktioun vun erneierbarer Energie genotzt ginn.

 

Wandmillen nëmmen do, wou se och sënnvoll sinn. Mär wëllen eng streng Iwwerpréiwung vun der Faisabilitéit a vum Notzungsverhältnis vu Wandmillen am Verglach mat den Nuisancen. D’Bierger mussen an d’Planifikatioun mat abezu ginn. D’Akzeptanz vun de betraffene Leit ass fir eis e ganz wichtegen Deel bei der d’Realisatioun vu Wandmilleprojeten.

 

Ëffentlech Ausschreiwungen och mat Nohaltegkeetskritären. Zousätzlech zu den traditionelle Kritären, wëlle mär bei ëffentlechen Ausschreiwungen an aneren Acquisitioune kloer Richtlinne festleeën, déi d’Kritäre vun Nohaltegkeet, Ëmweltverdréiglechkeet a Kreeslafwirtschaft, schounende Waasserverbrauch an Energieeffizienz berécksiichtegen.

5. Fräizäit: Veräiner, Sport a Kultur

 • Fräizäit
 • Veräiner
 • Sport
 • Kultur
Details

Fräizäit: Veräiner, Sport a Kultur

 

D’Veräinsliewen ënnerstëtzen a fërderen. D‘DP leet Wäert drop, dass déi lokal Veräinsinfrastrukturen, wéi z.B. de Nëssert zu Biergem, méi adequat vun de Veräiner aus der Gemeng fir hir Versammlungen a Manifestatioune kënne genotzt ginn. D’Gemeng soll alle lokale Veräiner bei hiren Aktivitéiten no Méiglechkeet entgéint kommen. Sou gëtt et a ville Geméngen Hondsterrainën, wou d’Leit en optimalen Training fir hir Welpen an erwuesse Muppen ugebuede kréien. D´DP ass der Meenung, dass dëst och an der Geméng Monnerech kéint de Fall sinn a setzt sech fir d’Schaafung heivun an.

 

Plazen an Infrastrukture fir de Breedesport schaafen. Vill Leit hunn hautdesdaags net d’Méiglechkeet Sport an engem Veräin ze maan, sief et durch zäitlech bedingten Ëmstänn oder well eng bestëmmte Sportart net an der Geméng oder am noën Ëmkrees ugebueden gëtt. Trotzdem wëllen ëmmer méi Leit, entweder eenzel oder a klénge Gruppen, sech an hirer Fräizäit aktiv bewegen. D´DP wäert dofir de Breedesport ënnerstëtzen a mer wëlle Plaze fir Pétanque, Beach-Volleyball a Badminton schaafen. Och en Tennisterrain mat dem noutwënnegen Trainingsugebued kënne mir eis virstellen. Dës Infrastrukture sollen souwuel alle Bierger wéi och de Schoulen zougänglech sinn.

 

D’Noërhuelungsgebitt Mettendall muss revaloriséiert ginn. Zousätzlech zu de Sportinfrastrukturen wëll D´DP och de Mettendall zu Biergem/Steebrécken als Noerhuelungsgebitt revaloriséiren a setzt sech dofir an, dass d‘Feldweeër net méi als Verkéiersofkierzung während de Spëtzenzäiten benotzt ginn. Si sollen onageschränkt de Foussgänger, Leefer a Vëlosfuerer zur Verfügung stoen. Heizou giff eng spezifesch Beschëlderung mat de gesamte Weeër, souwuel durch d’Felder wéi och d’Bëscher, Sënn erginn.

Lokal Kënschtler mussen an hirem Schaffen ënnerstëtzt ginn. De Kulturprogramm an eiser Geméng ass schon zimlech villfälteg. Trotzdem wëll d‘DP déi lokal Kënschtler fërderen andeems si versicht d’kënschtlerech Aktivitéiten ze erliichteren. E regelméissegen Dialog tëschent de Responsabelen an de Kulturschaffenden soll opweisen wéi eng Raimlechkeeten an Infrastrukturen fir d’Kënschtler wichteg sinn a kënnen zougänglech gemaach ginn. D’DP wäert sech dofir asetzen fir esou e globale Kader bereet ze stelle fir ze schaffen an ze prouwen.

 

Verbesserung vun den Infrastrukturen am Park Molter. D’DP wäert dofir suergen, dass déi bestoend Spillplaz am Park Molter zu Monnerech vergréissert gëtt mat Infrastrukture fir d’Kanner vun all Alter. Ëffentlech Toilette gehéieren hei selbstverständlech dozou.

6. Bauen a Wunnen

 • Bauen
 • Wunnen
 • Bautereglement
 • PAG
Details

Bauen a Wunnen

 

Suergen a Bauen fir den drëtten Alter. Fir d’DP ass betreit Wunnen doheem e wichtegt Thema an hëlleft fir den drëtten Alter individuell gestalten ze kënnen. Betreit Wunnen ass e wichtege Bestanddeel vun der DP -Politik. Vill eeler Mënsche fille sech doheem wuel a wëlle net aus hirem gewinnten Ëmfeld gerappt ginn.

Dowéinst wäert d’DP d’Offer fir betreit Wunnen weider ausbauen.

 

Bau vun engem Seniorenheem mat Fleegepersonal an Fleegebetter. Betreit Wunnen doheem huet awer seng Grenzen. Dofir ass de Bau vun engem Seniorenheem mat Fleegepersonal an Fleegebetter fir eis Gemeng vu grousser Wichtegkeet. Dëst natierlech mat dem Agrément vum Familljeministère.

 

Bau vun engem Jugendhaus fir eis Biergemer a Steebréckener Kanner. D’DP ass der Meenung, dass Kanner a Jugend vu Biergem a Steebrécken net solle benodeelegt sinn an dass d’Problem vun der Distanz zwëschen de Lokalitéite muss geléist ginn. Dofir ass de Bau vun engem Jugendhaus zu Biergem oder Steebrécken eng Noutwendegkeet.

 

Bestoend Infrastrukture mussen der Jugend erhale bleiwen. Dofir ass den zentral geleeënen, ale Monnerecher Fussballterrain an der Lampecherstroos, eng wichteg Infrastruktur fir Jugendmannschaften a muss erhale bleiwen.

 

Méi Spillplaze fir Kanner an de Wunnquartieren. D’Spillplazen an de Wunnquartieren an de Lokalitéite vun eiser Gemeng sinn nach ëmmer rar geséit a gi bei grousse Lotissementer ganz oft vergiess. D’DP wäert dofir eng Bestandsopnahm vun de Spillplaze maachen a bestoend Mängel behiewen. Eis eeler Matbierger sollen awer och net vergiess ginn a mir wäerten eis fir d’Uleeë vu Pétanquebunnen op eenzelne Plazen asetzen.

 

Kléng Säll fir Veräinssitzungen. D’Kulturzentren zu Monnerech an zu Biergem gi vill genotzt an dat ass och gutt esou. Leider ginn hir Méiglechkeeten awer längst net duer fir eise sëlleche Veräiner et ze erlaben, hir Réuniounen an aner organisatoresch Aktivitéiten do ofzehalen. Dofir ass et wichteg a noutwendeg, zu Monnerech a Steebrécken kleng Säll anzeriichten an de Veräiner zur Verfügung ze stellen.

 

E neit Bautereglement fir eis Gemeng. Dat bestoend Bautereglement an eiser Gemeng dréit de moderne Bauweisen a -methode net Rechnung a gëtt vu ville Matbierger nëmme méi als Schikan empfond. D’DP wäert dofir suergen, dass esou séier wéi méiglech en neit an der Aktualitéit ugepasstend Bautereglement ausgeschafft an ageféiert gëtt. D’Meenung vun de Matbierger soll dobäi och gefrot gin.

 

D’Gemeng soll eng aktiv Roll am Wunnéngsbau spillen. Dat soll geschéien duerch de Kaf vu Wunnraum a Bebauungsflächen. D'Virkafsrecht, dat d'Gemeng duerch de «pacte logement» huet, kann dozou bäidroen.

Enteegnung oder Taxen op Bauterrainën an onbewunnten Haiser gehéieren definitiv net zu de Projeten vun der DP!

 

Ausschaffen an Aféiere vun engem neien allgemenge Bebauungsplang (PAG). Duerfkäeren a Wunnvéierel sollen Opmierksamkeet an Interessi erwächen. Stroosse mussen eventuell berouegt gi fir dem Wunnen eng Prioritéit ze ginn. D’Verschandele vu Wunnquartieren duerch onförmeg an elle Residencen muss gestoppt ginn. D’Mobilité douce soll dominant an all eise Lokalitéite sinn. D’Duerfplaz zu Monnerech an hir Alentouren solle méi attraktiv gestalt ginn. D’DP trëtt och dofir an, dass d’Meenung vun de Matbierger bei der Ausschaffung vun engem neie PAG gefrot gëtt.

 

E luest a regelméissegt Wuesse vun eiser Gemeng. Eng Awunnerexplosioun muss an eiser Gemeng verhënnert ginn. Mär optéiere fir e luesen a regelméissegen Zouwuess vun eiser Awunnerschaft an enger Optik vu maximal 8000 Awunner an 10 Joer. Op déi Manéier kënnen eis Gemengen-, Schoul- a Stroosseninfrastrukturen progressiv ugepasst ginn ouni eis finanziell z’iwwerhuelen.

 

Gréngfläche fir méi Liewensqualitéit. Sou wéi bei engem neie PAG d’Mobilité douce vun Ufank un muss ageplangt ginn, sou ass dat och mat den Infrastrukture fir Fräizäit an Erhuelung. D’Vëlosweeër zwëschen den Uertschafte musse verbessert a kompletéiert ginn. D’DP wäert och Iwwerleeungen ustelle fir genuch Gréngflächen an eisen Uertschaften ze schaafen an esou d’Liewensqualitéit vun den Awunner ze garantéieren.

 

E Schoulgaart fir de Kanner d’Natur méi no ze bréngen. An Zesummenaarbecht mat de Schoulen an eisen Uertschafte wëlle mer e Schoulgaart ariichten, an deem d’Kanner Geméis, Uebst a Blummen planzen an hire Wuesstem verfollege kënnen. Dëse Gaart hätt e grousse pädagogesche Wäert.

 

Spazéierweeër mussen an d’Rei gesat ginn. Dat gëlt selbstverständlech fir de Mettendall als e wonnerbart Noerhuelungsgebitt, awer och fir aner Feldweeër, déi oft an engem desolaten Zoustand sinn a vill vun den Awunner als Spazéierweeër genotzt ginn

„Shared Space“-Zonen fir e respektvollen Ëmgang zwësche Foussgänger, Cyclisten an Autofuerer. Op gëeegente Plaze wëlle mer nom Beispill vun anere Gemenge sougenannte „Shared Space“-Zonen ariichten, wou Foussgänger, Cyclisten an Autofuerer respektvoll mateneen ëmgoe sollen. Sou Zone kéinten z.B. an der A.Thinnesstrooss zu Monnerech (vun der Gemeng bis ënnert d’Schoul), oder an der Groussstrooss (vun der Kierchestrooss bis un d’Reckéngerstrooss) ageriicht ginn.